Fondita Healthcare vinnare i Lipper Europe!

Fondanalysbolaget Lipper Europe har utsett vinnarna i sin årliga rankning av placeringsfonder. Fondita Healthcare vann i sin kategori ”Equity Sector Healthcare” och kom på första plats av totalt 50 fonder. Fonden har tidigare i år redan vunnit samma kategori för Tyskland och Österrike.

Vi tar en diskussion med fondens förvaltare Tom Lehto och Janna Haahtela.

1. Stort grattis till den fina utmärkelsen! Hur känns det att få ta emot första priset?

Tack så mycket. Visst känns det bra att få en utmärkelse för det jobb vi gjort. Fonden lanserades i juni 2018 och priset beaktar bästa avkastningen med en 3-års historik. Vi är glada för en långvarig stark prestation och framför allt är vi glada över att vi kunnat leverera en utmärkt investering åt våra kunder.

2. Kan ni berätta mer om varför Healthcare gått så bra sedan fondens start både i relation till marknaden och andra hälsovårdsfonder?

Allt utgår från vår placeringsprocess som baserar sig på att vi strävar till att välja ut bolag som på lång sikt har möjlighet till en bra vinsttillväxt och därmed kursutveckling. Vi söker ansvarsfullt agerande, växande kvalitetsbolag som gynnas av trender och teman som ger våra bolag en långsiktig medvind av både tillväxt och lönsamhet.  Hälsovårdssektorn har en defensiv karaktär men även flera intressanta undersektorer med stark tillväxprofil och vi har lyckats positionera oss bra inom dessa.

3. Berätta gärna om hur processen går till när ni hittar bolag till fonden och vad ni fokuserar på i er urvalsprocess.

Det är viktigt att förstå de långsiktiga drivkrafterna men även vara medveten om kortsiktiga trender som inverkar på utbud och efterfråga i hälsovårdsindustrin. Vi gillar bolag med en stark marknadsposition inom sin nisch, med en bevisad strategi och en stabil lönsamhetsprofil. ESG-aspekter beaktar vi i placeringsprocessens alla faser.

4. När gör ni er av med bolag? Hur ser ni på hållbarhet i hälsovårdssektorn?

Vi är långsiktiga investerare vilket innebär att vi inte handlar aktivt med våra innehav. Den främsta orsaken till försäljning är att vi tappar förtroendet för företagsledningen. Detta kan bero på att ledningen inte levererar vad de lovat gällande resultat och tillväxt, eller om någon risk, relaterad till miljö-, socialt ansvar eller god bolagsstyrning, förverkligas. Miljöaspekter är sällan ett problem men det sociala ansvaret kan få en törn via patientklagomål och produktåterkallningar eller inneha risker via förändrade läkemedelsersättningspolicyn.

5. Hur skiljer sig Healthcare från övriga hälsovårdsfonder?

Fondita Healthcare är en global fond, men geografiskt har vi alltid haft en övervikt i Väst- och Nordeuropa i förhållande till globala hälsovårdsindex. Fonden har en klar övervikt i medicinteknikföretag på bekostnad av stora läkemedelsbolag. Detta avspeglar fondens tillväxtfokus. Fonden har en klar undervikt i bioteknikbolag vilket å andra sidan understryker den icke-opportunistiska synen vi tar. Trots detta har vi exponering till den starka tillväxtfas som biologiska läkemedel befinner sig i. Fonden har innehav i flera företag som sköter kontraktstillverkning eller levererar utrustning för läkemedelsproduktion och forskning.

6. Vilka långsiktiga drivkrafter för fonden utmärker sig särskilt just nu?

Vi har definierat fem långsiktiga drivkrafter för fonden och hela hälsovårdssektorn; 1) den åldrande befolkningen – mera sjukvårdsbehov 2) högre välfärd – större efterfrågan på hörapparater och andra hjälpmedel för ökad levnadsstandard 3) teknologisk utveckling – bättre diagnostik och förebyggande vård samt höjd effektivitet av vård via digitalisering 4) miljö och klimatförändring – luftföroreningar bidrar till sjukdomar som bör åtgärdas. 5) Låg priselasticitet – kanske mer en stödande faktor än en drivkraft men en viktig aspekt som understryker det attraktiva i sektorn. Pandemin har även kristalliserat behovet av att investera i inhemsk hälsovårdsinfrastruktur och vårdkapacitet.

7. Hur mår bolagen i dagsläget? Hur har det turbulenta börsåret inverkat hittills? Vad är er generella syn på börsen just nu?

Året har hittills varit utmanande. Först hade vi en kraftig sektorrotation bort från bolag med tillväxt, till bolag med låg värdering. Sen bröt Rysslands krig med Ukraina ut vilket ökat på osäkerheten. De senaste veckorna har vi igen sett att hälsovårdsaktierna börjat klara sig relativt sett bättre tack vare mera defensiva och icke-cykliska egenskaper.

8. Vad tror ni kommer att leda utvecklingen resten av börsåret? Och hur inverkar det på hälsovårdssektorn?

Krigets utfall och längd är svårt att spå men det är en avgörande faktor. Under den turbulenta tiden anses hälsovårdsaktierna vara mindre riskfyllda. Hittills har vi sett en kraftig nedgång i företagens värdering utan att bolagens resultat märkbart varit sämre. Vi kan dock inte utesluta marginalpress via höjda råmaterial och flaskhalsar i underleverantörskedjorna. Då situationen normaliseras, vilket vi tror den kommer att göra, finns det igen alla möjligheter till en stark återhämtning.

9. Varför ska man investera i Healthcare?

Fondens slogan är ”Hälsa betyder allt” och det framhäver ganska bra varför hälsovårdssektorn alltid kommer att vara attraktiv. Oavsett var vi befinner oss i den ekonomiska cykeln strävar vi till att upprätthålla och förbättra vårt välmående och det finns mycket innovation och teknologisk utveckling som möjliggör detta. Fondita Healthcares placeringsstrategi är att hitta de bolag som är väl positionerade i denna utveckling.

Lär mera om Fondita Healthcare här.

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online