Årsrapport för ansvarsfulla investeringar 2022

Fonditas årliga hållbarhetsrapport för 2022 har nu publicerats på engelska och hittas här. När vi blickar tillbaka på året 2022 kan vi konstatera att det var ett flerdimensionellt år beträffande geopolitik, marknadsrörelser och hållbarhet. SFDR-regleringen och medföljande rapporteringskrav styrde mycket av vårt hållbarhetsarbete genom året. Fondprospekt uppdaterades, bilagor kompletterades och definitionen för hållbara investeringar förtydligades för att även säkerställa att artikel 8 och 9 fonder möter kriterierna. Vi specificerade även vår egen definition för hållbara investeringar eftersom tillsynsmyndighetens definition fortfarande ger för mycket tolkningsutrymme.  

Rättmätigt orsakade kriget i Ukraina frågor kring landsrisk och corporate governance risker och världsläget skapade diskussion bland investerare gällande sektorbaserade uteslutningar, speciellt då det kom till försvar och kärnkraft. Europas energikris inflaterade fossila bränsleproducenters resultat och investerare som av hållbarhetsskäl utesluter fossila bränsleinvesteringar fick sig en törn i avkastningen eftersom olja och gas var den bäst avkastande sektorn för året. 

Vi investerar dock på lång sikt och året 2022 kommer även att minnas för de stora incitamenten som presenterades för att accelerera energitransformationen och stöda gröna initiativ. Speciellt kan nämnas IRA (Inflation Reduction Act) i USA och REPower EU i Europa.

Vår målsättning som investerare har inte förändrats. Vi fokuserar fortsättningsvis på värdeskapande långsiktig god avkastning för våra kunder, samtidigt som vi respekterar hållbar utveckling och investerar ansvarsfullt.

Våra fonders ESG betyg utvecklades positivt och till exempel Fondita Healthcare och Fondita Global Megatrends steg till AAA (A) enligt MSCI betygsättning.  

Vårt hållbarhetsarbete tog igen steg framåt. Några höjdpunkter under 2022 var t.ex. att Fondita blev investerar-undertecknare av CDP:s klimat-, vatten- och skogsprogram, våra strategiska mål och stegen att uppnå utsläppsneutralitet år 2050 godkändes av NZAM och vi förnyade Fondita Sustainable Europes Svanenmärkning, nu med striktare utsatta kriterier.  Vi hade värdefulla diskussioner i vår ESG-kommitté och våra portföljförvaltare hade hundratals möten med bolag genom året. Vi fortsätter att utveckla vårt hållbarhetsarbete och vi ser fram emot flera nya intressanta projekt under 2023.

Vi är övertygade om att företag som agerar ansvarsfullt och vars verksamhet är i enlighet med hållbara standarder, på sikt kommer att vara bättre investeringsmål, med en mera attraktiv riskprofil, för våra kunder.

Vi fortsätter att se strukturella hållbara tillväxtmöjligheter i både småbolag och i de tematiska områdena som Fondita fokuserar på. Dessa är miljö- och klimatsmarta lösningar, hälsovård och teknologi och exponering till dessa teman finns i alla våra aktivt förvaltade fonder.

Årsrapporten är publicerad på engelska men vi fortsätter diskussionerna gärna fortsättningsvis även på finska och svenska! 

 
Vi tackar våra kunder för förtroendet och det goda samarbetet.

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online