Framgång i Fondita-ledd CDP (f.d. Carbon Disclosure Project) Non-Disclosure kampanj

Fondita agerade som ledande investerarundertecknare i CDP:s 2023 Non-Disclosure kampanj. NDC-kampanjen körs parallellt med CDP:s huvudkampanj för mer transparent och försnabbad rapportering av hållbarhetsrelaterad data.

Vi kontaktade 12 av våra innehav innan sommaren för att uppmuntra dessa företag att rapportera klimat-, vatten- och skogsdata till CDP. Rapporteringsrekommendationen var beroende på vilken sektor företagets huvudsakliga verksamhet är inom. Läs mer om hur vi kontaktade bolagen i vårt tidigare blogginlägg.

Vi är glada att meddela att tre av bolagen vi samarbetade med tog beslutet att utöka sin miljörapportering! Fondita ansvarade för att kontakta företagen, föra en dialog om varför rapporteringen är viktigt och vid behov hjälpa till. Följande bolag har utökat sin rapportering:

-Verbio AG, en tillverkare och leverantör av biobränslen, har lämnat in data i alla tre rekommenderade helheter – klimat, skog och vatten.

-Adesso SE, som erbjuder innovativa och skräddarsydda IT-lösningar, har rapporterat i för dem rekommenderade helheten – klimat.

-Fenix Outdoor International AG, ett friluftsvarumärke känt för sin grossistförsäljning av Fjällrävenprodukter, har rapporterat data för klimat och vatten.

Eftersom vi arbetar mycket med hållbarhetsrelaterad data i vår investeringsprocess är det av stor vikt att kunna ta till vara data av god kvalitet som är jämförbar. Vi är också övertygade om att företagens egen rapportering ökar medvetenheten om deras miljöpåverkan, vilket i sin tur hjälper dem att fokusera på de mest relevanta frågorna i deras miljöstrategi.

CDP fick in ett rekordstort antal svar på enkäterna under 2023 med över 23 000 företag som delade miljödata genom CDP. Över 5 800 företag började rapportera tack vare CDP:s investerarinitiativ, vilket är en ökning med 15 % jämfört med år 2022.

Detta visar att investerardrivna samarbetskampanjer har en betydande inverkan. Vi är intresserade att delta i alla samarbetsinsatser som vi kan för att skapa bättre transparens på marknaden när det gäller hållbarhetsrelaterad data. Detta är särskilt viktigt eftersom regelverk som CSRD har urvattnats och kraven för bolagens rapportering inte ökar i önskad takt, vilket gör det svårt för finansmarknadsaktörer att få verifierad data för att uppfylla lagstadgade krav samt vidareutveckla ESG-integreringen i investeringsprocessen.

Erik Wikström
Head of ESG

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online