Fondita representeras i Finsifs styrelse 2024

Vår ESG-ansvariga, Erik Wikström, har valts in i Finsifs styrelse för 2024! Finsif främjar ansvarsfulla investeringar som tar hänsyn till faktorer relaterade till miljö, samhälle och bolagsstyrning. Finsif bildades 2010 och har idag 99 medlemsorganisationer. Hälften av medlemmarna är kapitalförvaltare, den näst största gruppen är investerare och den minsta gruppen av medlemmar är tjänsteleverantörer. Finsif ordnar evenemang, samarbetar med forskare och kommunicerar agendan för investerare i Finland. Målet är att uppmuntra medlemmarna att integrera hållbarhet i investeringar som en del av beslutsfattandet och utvärderingsprocesserna.

Fondita har varit medlem i Finsif sedan 2018. Finsif är en utmärkt plattform för att skapa nätverk och diskutera aktuella frågor med experter inom området. Vi är glada över att nu ha representation i styrelsen och tar tillfället i akt att dela med oss vårt sätt att arbeta med ansvarsfulla investeringar samtidigt som vi ytterligare utökar vår kunskap inom området. Fonditas prioritet är fortfarande att vara en föregångare inom ansvarsfulla investeringar, eftersom vi anser att det är en grundläggande faktor för att kunna identifiera de bästa investeringsmöjligheterna.

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online